Tel. 065-1326666

รับจัดการแสดงโชวร์จีนในงานต่างๆ  คิดการแสดงใหม่ๆให้กับคนที่สนใจ​

รับจัดการแสดงโชวร์จีนในงานต่างๆ  คิดการแสดงใหม่ๆให้กับคนที่สนใจ ครั้งนี้แสดงในเพลง เกาซันชิง ในงาน The  Great  Golden 2018  ที่ PARADISE PARK
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
www.natasinthai.com
099-456-6429 ครูเปิ้ล​

Copyright © 2019 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.