ที่ใช้ความสามารถพิเศษรำไทย
สอบเข้า โรงเรียนเตรียมอุดม 
ดญฺ รมิดา  เราอุปถัมภ์​

ใช้ความสามารถพิเศษรำไทยสอบเข้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรบางขุนเทียน
ดญ. นภัสรพี   เหมาะพิชัย
ดญ.  ชนิภรณ์  ภักดีสุจริต​

ใช้ความสามารถพิเศษรำไทยสอบเข้า
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล
 
ดญ. นูรชารีฟ  อังศุวิมลทรัพย์​

สอบเข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
น้องอีฟ​

บ้านนาฏศิลป์ไทย รับจัดงานแสดงนาฏศิลป์

Tel. 099 456 6429

บ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2 เติมเต็มความฝันของเด็กๆ

โดยทางบ้านนาฏศิลป์ไทยเปิดคร์อสสอนติวความสามารถให้กับเด็กๆในการสอบความสามารถวิชานาฏศิลป์ไทยเพื่อสอบเรียนโดยมีนักเรียนสอบติดดังนี้   

 

 

Copyright © 2018 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.