Tel. 065-1326666

จัดการแสดงรำกลองยาวในงานเปิดตัวท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2560

รับจัดการแสดงรำกลองยาว ทางช่อง 9. ( อสมท) ออกข่าวไทยเลดีไนท์ ในงานเปิดตัวท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง

ในวันที่ 20 มกราคม 2560

Copyright © 2019 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.