บ้านนาฏศิลป์ไทย รับจัดงานแสดงนาฏศิลป์

Tel. 099 456 6429

เปิดสอนศิลปะ ปั้นและวาด​

เปิดสอนศิลปะ ปั้นและวาด

ปั้นดิน 

ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือ การแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านผลงานการปั้นการ์ตูน ที่เด็กๆอยากปั้นรวมไปถึงการปั้นตามความคิดของเด็กๆเอง 

 

วาดภาพ

ฝึกทักษะสกิลการวาดกรณีเด็กโต ที่ต้องการ วาดภาพ สอบเข้า ทำผลงาน หรือแข่งขัน รวมไปถึงการวาดแบบอิสระทางความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักในเด็กเล็กจนถึงเด็กโต เพื่อให้เด็กๆได้ก้าวเข้่าสู่โลกที่กล้าแสดงออกทางความคิดอย่างเต็มที่ 

Copyright © 2018 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.