Tel. 065-1326666

งาน วันเด็ก เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2/บางนา​

งาน วันเด็ก เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2

งาน วันเด็ก เด็กๆบ้านนาฏศิลป์ไทยพระราม2/บางนา แสดงเพลงรากไทยที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เด็กๆเรียนแล้วมีเวทีมากมายให้ลงสนามจริง  
รู้จักแก้ไขสถานการณ์จริง  ไว้สอบเรียนต่อ เพราะมีสถาบันหลายสถาบันที่เปิดโอกาสให้วิชารำไทยใช้สอบความสามารถพิเศษ​

Copyright © 2019 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.