บ้านนาฏศิลป์ไทย รับจัดงานแสดงนาฏศิลป์

Tel. 099 456 6429

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอาหารโรงเบียร์เยอร์มันตะวันแดง

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560  ณ ห้องอาหารโรงเบียร์เยอร์มันตะวันแดง สาขาแจ้ง การแสดงชุด เพลงเอกลักษณ์ไทย  ออกนิตยสาร Bambini Magazine​

Copyright © 2019 บ้านนาฏศิลป์ไทย All Rights Reserved.